Hitta bästa priser

Snabba leveranser

Låga fraktkostnader

Köpvillkor

Köpvillkor och leveransvillkor

1. Köp

Vid beställning anses avtal ha träffats först när MAVAC bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse skickas senast 10 timmar efter att beställning mottagits Av MAVAC.

Vid fakturaköp görs en kreditkontroll. Beställare måste uppge ett sökbart fast telefonnummer eller mobilnummer (ej kontantkort för mobil som ej är sökbart). Fakturaadressen måste vara sökbar på t.ex. eniro.se eller hitta.se. Leveransadress, om den skiljer sig från fakturaadress, skall även den vara sökbar

Vid fakturaköp tillhör alla varor MAVAC till dess att full betalning erhållits.

Vid försenad betalning vid fakturaköp faktureras lagstadgad påminnelseavgift samt dröjsmålsränta.

Vi säljer inte till personer under 18 år.

2. Priser

Varje vara anges med pris inklusive moms. I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning.

Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som MAVAC inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Skulle priset ändras har kund rätt att utan kostnad häva köpet.

Inga expeditionskostnader tillkommer.

Standardemballage ingår i våra priser. Övrigt emballage såsom pallar, pallkragar och övrigt som kan tillkomma, faktureras.

3. Fraktkostnad

MAVAC levererar inom Sverige, förutsatt att övriga leveransvillkor enligt punkt 5 uppfylls.. Fraktkostnaden beror av ordervärdet.

  • För ordrar under 5.000 kr exkl moms = 400 kr + moms
  • För ordrar från 5.000 kr till 9.999 kr exkl moms = 240 kr + moms
  • För ordrar från 10 000 kr och över = Fraktfritt.

För beställningsvaror som ej levereras från huvudlagret, utan direkt från leverantör eller tillverkare, kan det tillkomma extra fraktkostnad. Om så är fallet informerar vi om detta före leverans, för godkännande.

4. Betalningsalternativ.

4.1 Faktura med 20 dagars förfallodatum från fakturadatum. Faktura skickas med e-post om inte annat önskemål angivits i kommentarsrutan vid beställning.

4.2  Direktbetalning till MAVAC:s bankgiro 356-7575.

5.    Leveranser

Leverans sker normalt sett efter 2–4 dagar efter beställning.

Vi kan ej garantera exakta leveransdagar, kund kan dock lägga in önskemål om önskad leveransdag vid beställning. Detta gäller enbart leveranser från vårt lager. Vi ersätter inte beställare för kostnader om leverans inte kommer på önskad dag, ej heller för saknat gods.

Lagervara som är restnoterad vid lagd beställning skickas omgående när det kommer in på vårt supportlager.

Varorna levereras med av oss vald speditör.

Vägen fram till er leveransadress måste vara körbar med lastbil. Produkterna levereras med lastbil till tomtgräns. Köparen ansvarar för lossningshjälp om så erfordras

Godsmottagaren ansvarar för att leveranskontroll utförs innan transportören lämnar lossningsplatsen. Detta för att säkerställa att inget är transportskadat. Denna kontroll måste alltid göras omgående oavsett hur mycket emballerat det är. Kontrollera även att det är rätt antal kollin och rätt vara mot transport-följesedeln. Vid fel eller skada skall detta noteras på transportföljesedeln och chauffören skall, med namnteckning, bekräfta denna. Godsmottagaren skall behålla en kopia på noteringen.

Kontakta oss via mail mavac@telia.com inom 3 dagar med en kopia av följesedeln med ovanstående noteringarna samt bilder som visar transportskadan. Görs inget av ovan nämnda kan vi ej hantera reklamationen, då anses det som fullgjord leverans som är kvitterad och mottagen.

Dolda transportskador ska anmälas inom 24 timmar. Allt emballage ska sparas. Har detta inte anmälts inom 24 timmar är det ej möjligt att få ersättning för transportskada

Vi reserverar oss för eventuella leveransförseningar orsakade av för oss ej påverkbara anledningar, t.ex. leveransförseningar från våra leverantörer, pga snöoväder eller liknande störningar på vägarna, luftrum eller vatten.

6. Ångerrätt

Enligt distansköplagen har man alltid 14 dagars ångerrätt som privatperson.
Varan skall vid åberopande av ångerrätten återsändas i obruten, omärkt originalförpackning och vara i oförändrat skick, d.v.s. ej använd, förstörd eller skadad.

Vid utnyttjande av ångerrätten har MAVAC rätt att göra avdrag för eventuellt slitage till följd av varans värdeminskning. Skadad förpackning, produkt eller liknande ersätts efter returavdrag på upp till 50% av varans värde beroende på skadans påverkan på priset vid en eventuell vidareförsäljning.

Detta gäller även hel förpackning.

Om varan har använts, inkopplats eller installerats upphör ångerrätten.

För produkter som ej lagerförs, eller som specialbeställts, och inte finns på vårt centrallager, gäller ingen ångerrätt.

Företag lyder under köplagen och har ingen ångerrätt.

7. Returer

En retur kan göras enbart efter överenskommelse med oss. Returavdrag görs med upp till 30% på det fakturerade priset. Köparen betalar även för fraktkostnaden för återtransporten, via avdrag i kreditfakturan, samt ansvarar för att varan är rätt emballerad för transport. Eventuella transportskador som uppstår på varan vid returtransport gör vi avdrag för.

Spara kvitto med kollinummer!

8. Återbetalning

Återbetalning sker inom 30 dagar efter mottagandet av godset.
Återbetalning av hela varans värde sker när den returnerats i originalskick.
Endast returfrakten bekostas av kunden.

9. Reklamation/Garanti

Garanti på alla varor enligt fabrikantens garantivillkor.

Du kan som kund inte åberopa någon ytterligare produktgaranti från MAVAC.

Vid reklamation och garantiärende skall du kontakta MAVAC via epost: mavac@telia.com

MAVAC frånskriver sig alla krav från kund på ersättning till följd av att vara, efter installation, är trasig eller ej fungerar.

Observera också att det kan krävas behörighet som elektriker eller VVS-montör för att installera vissa av våra varor där installatören skall ha fackmannamässiga kunskaper och behörighet enligt gällande lagar och förordningar och tillverkarnas rekommendationer.

MAVAC frånskriver sig allt ansvar gällande skador som uppstått genom felmonterade produkter och frånskriver sig alla krav från kund på ersättning till följd av felmonterade produkter.

10. Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

11. Information

Vid frågor kring produkter kontakta oss på mavac@telia.com

12. Sekretess och säkerhet

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och eventuellt personnummer.

Personnummer gäller endast vid fakturaköp då vi gör en kreditkontroll.

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part.

I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet endast i syfte för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss och för att säkerställa och fullfölja det avtal vi har oss emellan.

Enligt GDPR har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall oss (gärna på e-post mavac@telia.com). Vi försäkrar även att vi inte kommer sälja eller överlåta några personuppgifter.

Dina uppgifter – såsom namn, e-postadress, adress, telefonnummer och person-/organisationsnummer – finns tryggt förvarade i vårt ordersystem, och lagras där i upp till max tio år efter senast avslutade uppdrag/beställning eller enligt vad som krävs enligt lag. Detta för att på smidigast möjliga sätt kunna fullfölja framtida beställningar och besvara eventuella frågor angående tidigare beställningar.